خدمات بررسی و ارتقا سیستم

شرکت آرون آب آماده است تا پس از اتمام پروژه ها علاوه بر ارائه خدمات بهره برداری سیستم، اقدام به انجام امور مشاوره، تهیه و تأمین قطعات و مواد مصرفی و بازدیدهای دوره ای از واحدهای اجرایی نماید تا ضمن بررسی و بازبینی واحد مورد نظر خدمات مورد نیاز ارائه گردد.

این واحد آماده ارائه خدمات به شرح ذیل، به دارندگان واحد های تصفیه آب می باشد:

  • تهیه و ارائه تجهیزات به روز با مصرف انرژی پایین و راندمان بالا برای سیستم تصفیه آب و جایگزینی آن ها با تجهیزات سنتی و فرسوده
  • ارتقاء سیستم تصفیه، به ویژه RO به منظور افزایش بازده و بهبود عملکرد
  • بررسی علل تولید پساب در واحد صنعتی و هم چنین کاهش و استفاده مجدد از پساب در چرخه صنعت
  • ارتقائ کیفیت پساب خروجی از تصفیه خانه و تضمین برآورده نمودن استانداردهای زیست محیطی.
  • جمع آوری و بررسی اطلاعات لازم جهت عیب یابی سیستم های تصفیه آب و ارائه راه کار مناسب به منظور رفع مشکلات و بهبود عملکرد
  • بازیابی محاسبات و طراحی اولیه سیستم های چندین ساله و ارائه پیشنهاد های کارآمد به منظور ارتقاء و افزایش طول عمر سیستم
  • ارائه گزارشات دوره ای به مشتریان در خصوص وضعیت سیستم تصفیه خانه، مشکلات و ارائه راه حل مرتبط با سیستم