کیفیت، تعهد، آفرینش تمایز
پروژه تصفیه خانه صنعتی پتروشیمی مارون
کیفیت، تعهد، آفرینش تمایز
تصفیه خانه تولید آب دمین نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند
کیفیت، تعهد، آفرینش تمایز
پروژه تصفیه خانه آب جزیره خارگ
Previous slide
Next slide

آب و فاضلاب

پس از هوا، آب مهم ترین ماده حیاتی روی کره زمین است، کل چرخه حیات به این مایع ارزشمند نیازمند می باشد. اما محدودیت های منابع آب از یک سو و برداشت بی رویه از این منابع محدود و تخلیه ضایعات و پسماندها در منابع آبی از سوی دیگر، در حال تضعیف و تهدید این منبع حیاتی است. در طی دو هزار سال گذشته تا امروز جمعیت زمین بیش از ده برابر افزایش داشته است و با وجود ثابت بودن کل آب روی سیاره زمین، سهم هر فرد برای برداشت از منابع با محدودیت روبرو شده است. این ماده حیاتی در هر کشوری، یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه است که توسعه سایر بخش ها در گروی بهره برداری پایدار از آن است.

صنایع معدنی


کشور ایران با دارا بودن بیش از 65 نوع ماده معدنی، یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان از حیث مواد معدنی می‌باشد. معدن و صنایع معدنی ایران یکی از صنایع در حال توسعه کشور می‌باشد که نیازمند فعالیت‌های تحقیقاتی و مهندسی گسترده جهت رسیدن به جایگاه مطلوب است، شرکت آرون آب با توجه به این نیاز و در راستای کمک به ارتقای صنعت کشور اقدام به فعالیت در این بخش نموده است.

بازگردانی

بازگردانی آب (بازچرخانی آب) به مجموعه ای از فرآیندها گفته میشود که هدف کاهش و جمع آوری مواد آلاینده و معلق در آب می باشد. با توجه به نوع تجهیزات به کار رفته در این فرآیند و روش های تصفیه، میزان کیفیت خروجی آنها با هم متفاوت است. به طوریکه در برخی از روش های بازگردانی آب (باز چرخانی آب) می توان از آنها در زندگی به عنوان آب غیر شرب استفاده نمود و در برخی از مواقع تنها در صنعت قابل استفاده می باشند.