پروژه انتقال پساب شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان به سمت لوله اصلی پساب گل گهر به صورت EPC

محل اجرا : استان کرمان- شهرستان سیرجان

کارفرما : شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان

تاریخ شروع : سال 1401

حجم و نوع کار : پروژه طراحی ، تامین و اجرای مجموعه انتقال پساب شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان به سمت لوله اصلی پساب گل گهر به صورت EPC

درصد پیشرفت : 70%