سی و نهمین همایش ملی شیمی نیروگاه های کشور

سی و نهمین همایش شیمی نیروگاههای کشور ۱۴و۱۵ دی ماه سال ۱۳۹۵ به میزبانی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان ( نیروگاه اصفهان ) برگزار شد. این همایش که به صورت تخصصی بر محور های مختلف حاضر در نیروگاه ها می پردازد، در حوزه های مختلف بحران آب و پساب ، محیط زیست، خوردگی و کنترل آن و … در نیروگاه ها با ارائه مقالات و برگزاری کارگاره های تخصصی برگزار می گردد. در این راستا شرکت آرون آب با برگزاری دو کارگاه آموزشی با موضوعات زیر در این همایش حضور یافت: فرآیند الکترودیونیزاسیون (EDI) فرآیند تخلیه بدون پساب Zero liquid discharge  (ZLD) این کارگاه ها با استقبال مراجعه کنندگان برگزار گردید

سی و نهمین همایش شیمی نیروگاههای کشور ۱۴و۱۵ دی ماه سال ۱۳۹۵ به میزبانی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان ( نیروگاه اصفهان ) برگزار شد.

این همایش که به صورت تخصصی بر محور های مختلف حاضر در نیروگاه ها می پردازد، در حوزه های مختلف بحران آب و پساب ، محیط زیست، خوردگی و کنترل آن و … در نیروگاه ها با ارائه مقالات و برگزاری کارگاره های تخصصی برگزار می گردد.

در این راستا شرکت آرون آب با برگزاری دو کارگاه آموزشی با موضوعات زیر در این همایش حضور یافت:

  • فرآیند الکترودیونیزاسیون (EDI)
  • فرآیند تخلیه بدون پساب Zero liquid discharge  (ZLD)

این کارگاه ها با استقبال مراجعه کنندگان برگزار گردید