بهبود و ارتقا سیستم

برای مصرف آب از منابع طبیعی به صورت آشامیدنی و یا در صنایع مختلف، در اکثر موارد نیاز به تصفیه وجود دارد. به این دلیل که آب طبیعی دارای ترکیبات و آلودگی هایی می باشد که برای آشامیدن و یا صنایع بستگی به محل مصرف آن ها مشکل آفرین است. آب طبیعی می تواند حامل ذرات معلق، باکتری ها، بو و مزه، کمبود و یا فزونی برخی یون ها خارج از حالت متعارف باشد. صرف نظر از نوع منبع آب ، به منظور جلوگیری از مشکلات بالقوه در سیستم های پایین دست ، استفاده از فرایندهای مکانیکی و شیمیایی در مرحله اول پیشنهاد می گردد. در این مرحله از تصفیه با استفاده از یک مجموعه کامل راه حل ها (مواد شیمیایی، تجهیزات و خدمات) مانند حذف ذرات معلق ، آلودگی های باکتریایی ، میکروبی، سختی گیری و حذف فلزات سنگین به جهت جلوگیری از رسوب می باشد، تا بتوان ضمن کاهش میزان مصرف انرژی در مراحل تصفیه بعدی با افزایش راندمان تصفیه و طول عمر تجهیزات و همچنین افزایش دادن فرصت مجدد استفاده از پساب هزینه سرمایه گذاری را بصورت مناسبی درآورد.

بنابر نوع آلودگی موجود می توان نسبت به انتخاب سیستم مناسب جهت حذف آن به شرح ذیل اقدام نمود.

  • سیستم های پیش تصفیه مانند: زلال سازی (انعقاد Coagulation ، لخته سازی Flocculation ، ته نشینی Sedimentation، طراحی و ساخت فیلترهای شنی و کربن فعال و بستر مختلط
  • طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی (EPC) واحدهای پیش تصفیه آب های سطحی، رودخانه و آب دریا
  • سیستم های تصفیه فیزیکی شامل : آشغالگیری، اختلاط، ته نشینی، شناور سازی، صاف کردن
  • سیستم های تصفیه شیمیایی شامل: رسوب دهی شیمیایی، جذب سطحی، ضدعفونی و گند زدائی، کنترل ترکیبات
  • سیستم های تصفیه زیست شناختی شامل: تصفیه هوازی (رشد معلق، رشد متصل)، تصفیه بی هوازی (رشد معلق، رشد متصل) و تصفیه حوضچه ای
  • طراح و مجری سیکلون، فیلتر برای جدا سازی آب و نفت تا محدوده مورد نظر
  • تصفیه آب با استفاده از اولترافیلتراسیون (UF)، نانوفیلتراسیون(NF)