طراحی، تامین و نصب واحد جدایش واسطه سنگین بوکسیت

محل اجرا: خراسان شمالی-جاجرم

کارفرما: شرکت آلومینای ایران

تاریخ شروع: سال 1400

حجم و نوع کار: طراحی، تامین و نصب واحد جدایش واسطه سنگین بوکسیت شامل:
طراحی، تامین و نصب و راه اندازی واحد جدایش واسطه سنگین بوکسیت (Heavy Media) به ظرفیت 336 هزار تن در سال جهت کاهش ترکیبات آلوموسیلیکاتها مانند کائولینیت ها و غیره و نیز کاهش آهک و دولومیت موجود در بوکسیت استخراجی از معادن بوکسیت شرکت آلومینای ایران

درصد پیشرفت: 30%