احداث خط انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب شهري بافق به معدن چغارت

محل اجرا: یزد-بافق

کارفرما: شرکت سنگ آهن مرکزی

تاریخ شروع: سال 97

حجم و نوع کار: پروژه انتقال پساب تصفیه شده فاضلاب شهر بافق به معدن چغارت به همراه تامین مالی شامل:
تامین مالی، تامین و اجرای 16.5 کیلومتر خط لوله چدن داکتیل سایز 400 به همراه تمامی حوضچه ها و شیرآلات

تاریخ اتمام: سال 98