تصفیه خانه آب نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

طراحی، تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم های تصفیه خانه آب نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم (فاز اول)

  • انتقال و تصفیه آب خام
  • سیستم نمک زدایی از آب (RO)
  • سیستم تولید آب نرم (Demin water)
  • سیستم احیا
  • تزریق و ذخیره مواد شیمیایی
  • سیستم خنثی سازی