مخازن سوخت و داکت بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان

تامین ساخت و اجرای داکت بخار، مخازن و سیستم اعلام و اطفاء حریق

تهیه، ساخت، نصب، سند بلاست و رنگ آمیزی داکت های انتقال بخار واقع در نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان

تهیه، ساخت، نصب، سند بلاست و رنگ آمیزی و راه اندازی یک واحد مخزن سوخت به ظرفیت .۲۰٫۰۰۰ متر مکعب واقع در نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان

سیستم های لوله کشی جهت بارگیری و تخلیه مخزن

لوله کشی سیستم بخار

سیستم اعلان و اطفاء حریق :

شامل سنسورهای حرارتی و دود

سیستم فوم به سیستم پاششی آب به شکل مه پاش

تهیه و نصب ابزار دقیق موجود بر روی سیستم شامل سنسورهای تعیین ارتفاع سطح و سیستم مکش شناور.