سیستم آبرسانی و آتش نشانی (اعلام و اطفاء حریق) نیروگاه گازی کاشان

تصفیه خانه

اعلان و اطفاء حریق

اجرای سیستم آتشنشانی شامل سیستم های فوم وآب برای نیروگاه و مخازن ذخیره سوخت شامل:

سیستم تصفیه آب به روش اسمز معکوس (RO)

مخزن هوایی

آبرسانی و شبکه توزیع آب در نیروگاه

سیستم اعلام و اطفاء حریق

سیستم پکیج فاضلاب