سیستمهای آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی زواره- اصفهان ۲

طراحی، تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم های آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی اصفهان۲ شامل:

سیستم اعلان حریقMicroprocessor based analog addressable

سیستم اعلان حریق Conventional

سیستم اعلان حریق Digd Sensitive Smoke

اطفاء حریق با دی اکسید کربن

شیرهای آتشنشانی خودکار، اسپرینکلر، نازل های اسپری سرعت بالا و سرعت متوسط

سیستم پاششی آب به شکل مه پاش

اطفاء حریق با پودر خشک

سیستم پوشش ضد آتش کابل ها و آب بندی سیستم ها

سیستم اطفاء حریق قابل حمل و برقی