انتقال و سیرکولاسیون آب نمک اشباع از سربندر به واحد کلر آلکالی پتروشیمی اروند

طراحی، تامین ، ساخت و نصب انتقال و سیرکولاسیون آب نمک اشباع از سربندر به واحد کلر آلکالی پتروشیمی اروند شامل:

انجام مهندسی تفصیلی پروژه

ساخت کلیه مخازن بتنی اشباع سازی آبنمک و مخازن فلزی ذخیره آبنمک

تأمین کلیه تجهیزات پروژه شامل  پمپ های انتقال آبنمک ،لوله GRV  ۲۴ اینچ بطول ۴۴ کیلومتر

دیزل ژنراتور، ترانسفورماتور ، مبدلهای حرارتی ، قطعات ابز اردقیق و تابلوهای کنترلی ، کابل ها و تابلوهای برقی

اجرای عملیات پیش راه اندازی و نظارت کامل بر عملیات راه اندازی ،  شروع بهره برداری و تست عملکردی پروژه