تصفیه فاضلاب

بسیاری از صنایع در روند تولید خود از حجم زیادی آب استفاده می کنند. کیفیت آب مورد استفاده در فرآیندهای صنعتی – از تولید فولاد تا کشاورزی، تولید برق و صنایع غذایی – ناگزیر در جریان فرآیند تغییر می کند. همانطور که آب در سیستم جریان دارد مواد شیمیایی اضافه شده و محصولات جانبی حذف می شود.

پیشرفت تکنولوژی سبب شده است که اثرات تخلیه زباله های صنعتی، فاضلاب و پساب در  محیط زیست آشکار گردد، و لزوم حفظ منابع – به خصوص آب- و حفظ کیفیت آن ها روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار شود.

تصفیه خانه های فاضلاب طراحی شده اند تا پساب ها را به یک خروجی نهایی قابل قبول تبدیل کنند و آن را از مواد جامد که در طول فرآیند حذف یا تولید می شوند، تصفیه کند. در بیشتر موارد، تصفیه برای هر دو نوع از آلاینده های معلق و محلول مورد نیاز است. هم چنین در برخی مواد فرآیندهای ویژه برای حذف برخی از آلودگی ها مانند روغن، فسفر یا فلزات سنگین مورد نیاز است.

در نتیجه، پساب صنعتی اغلب نیاز به تصفیه برای حذف مواد جامد، روغن و گریس، باکتری ها، مواد شیمیایی و سایر مواد دارد تا برای تخلیه به محیط زیست و یا در مرتبه ای بالاتر استفاده مجدد از آن مهیا گردد.

  • تصفیه فاضلاب صنعتی
  • تصفیه فاضلاب بهداشتی
  • تصفیه فاضلاب پتروشیمی و جداسازی روغن از آب