سیستم های اعلام و اطفاء حریق

  • سیستمهای اعلام حریق
  • طراحی، خرید، ساخت و اجرای سیستمهای اعلام و اطفاء حریق
  • سیستمهای اطفاء با کمک دی اکسید کربن و کف و پودر خشک
  • هیدرانت و آب پاش های اتوماتیک و سیستمهای اسپری سرعت بالا و سرعت متوسط
  • رینگ آب آتش نشانی مخازن
  • الکترو پمپ، دیزل و پمپ جوکی (Jokey) و سایر پمپ های مربوطه
  • سیستم های CO2 و کپسول های آتش نشانی