سیستم تصفیه غشائی

آب بیش از هر زمان دیگری ارزشمند است و اسمز معکوس (reverse Osmosis) یا به اختصار RO فرآیندی فیزیکی است که می تواند بصورت قابل اطمینانی از هر نوع آبی ، با وجود درجات مختلف از ناخالصی محلول ، آب قابل استفاده تولید نماید.در اسمز معکوس، از آب خام توسط غشاء نیمه تراوا و براساس میزان خاصیت اسمزی ، آبی خالص تهیه می گردد و آب تغلیظ شده بصورت پساب در مسیری جداگانه هدایت می گردد و پتانسیل لازم برای عبور آب از غشاء از طریق تحمیل فشار، بیش از فشار اسمزی صورت می گیرد.بهینه ترین شرایط این سیستم، در زمان کارکرد پیوسته آن می باشد و می تواند TDS آب خام را در عمل تا ۹۵% کاهش دهد. لازم به ذکر است حذف میکروب ها و ویروس ها با استفاده از این تکنولوژی تقریبا صد درصد است. در این سیستم از غشا هایی با منافذ µm0.001 استفاده می شود که قادر به تفکیک جامدات محلول از آب می باشد. در غشاء ها با توجه به نوع منافذ ، ورود هر گونه ذرات معلق و فلزات سنگین باعث ایجاد گرفتگی و یا پارگی در آن ها می گردد، از این رو ضروری است که آب ورودی به دستگاه اسمز معکوس مراحل پیش تصفیه را گذرانده باشد.

از این سیستم می توان برای کاهش و یا کنترل شوری آب در صنایع غذایی، نفت و گاز، نیروگاهی، معادن و هرگونه فرآیندی که نیاز به آب وجود دارد، استفاده گردد. موفقیت تکنولوژی اسمز معکوس مرهون پایین بودن هزینه سرمایه گذاری و سادگی بهره برداری از آن است، و سال هاست به عنوان یکی از مهم ترین و کاربردی ترین روش های تصفیه آب مورد استفاده قرار می گیرد. این سیستم بسته به کیفیت آب و شرایط مورد نیاز به روش های متفاوتی طراحی می شود از جمله:

  • تک مرحله ای (one pass)
  • دو مرحله ای(tow-pass)، تولید آب با خلوص کمتر از ۱۰ ppm
  • پکیج اسمز معکوس به صورت موبایل (کانتینری)