پروژه ها

انتقال آب نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

محل: شیراز-جهرم

ظرفیت: ۲۶۰۰m3/d

کارفرما: شرکت مولد نیروگاهی جهرم

تاریخ اتمام: در حال اجرا

سیستمهای آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی زواره- اصفهان ۲

محل: اصفهان-زواره

کارفرما: شرکت مپنا

تاریخ اتمام: ۱۳۹۲

تصفیه خانه تولید آب دمین نیروگاه سیکل ترکیبی زواره- اصفهان ۲

محل: اصفهان-زواره

ظرفیت:

۷۲۰×۲m3/d

کارفرما: شرکت مپنا

تاریخ اتمام: ۱۳۹۲

مخازن سوخت و سیستم سوخت رسانی نیروگاه پره سر

محل: رضوان شهر

ظرفیت:

۲۰،۰۰۰×۳m3/d

کارفرما: شرکت مپنا

تاریخ اتمام: ۱۳۹۰

انتقال و سیرکولاسیون آب نمک اشباع از سربندر به واحد کلر آلکالی پتروشیمی اروند

محل: بندر ماهشهر

ظرفیت: ۲۲۸۰۰m3/d

کارفرما: شرکت پتروشیمی اروند

تاریخ اتمام: ۱۳۸۹

تصفیه خانه آب نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان

محل: آبادان

ظرفیت:

۱۰۸۰×۲m3/d

کارفرما: شرکت مپنا

تاریخ اتمام: ۱۳۹۲

تصفیه خانه آب جزیره خارک

محل: جزیره خارگ

ظرفیت: ۶۰۰۰m3/d

کارفرما: شرکت پایانه های نفتی ایران

تاریخ اتمام: ۱۳۸۷

تصفیه خانه تولید آب دمین نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند

محل: تهران-پاکدشت

ظرفیت: ۱۰,۰۰۰m3/d

کارفرما: شرکت مپنا

تاریخ اتمام: ۱۳۸۸

سیستم آبرسانی و آتش نشانی (اعلام و اطفاء حریق)
نیروگاه گازی کاشان

محل: کاشان

ظرفیت: ۱۹۰۰m3/d

کارفرما: شرکت مپنا

تاریخ اتمام: ۱۳۸۸

تصفیه خانه آب چاه های دارخوین

محل: اهواز-دارخوین

ظرفیت: ۸۵۰m3/d

کارفرما: ENI IRAN B.V.

تاریخ اتمام: ۱۳۸۳

تصفیه خانه  آب صنعتی، آفسایت پتروشیمی مارون

محل: اهواز

ظرفیت: ۴۵۰۰m3/d

کارفرما: شرکت اسپک

تاریخ اتمام: ۱۳۸۲

مخازن سوخت و داکت بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان

محل: کرمان

ظرفیت: ۵۶۰ تن

کارفرما: شرکت مپنا

تاریخ اتمام: ۱۳۸۵

تصفیه خانه آب نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

محل: جهرم

ظرفیت:

۲۰۱۶×۲m3/d

کارفرما: شرکت مپنا

تاریخ اتمام: ۱۳۹۲