بررسی و مطالعه آب و پساب

ایران در زمره کشورهای با محدودیت منابع آب قلمداد می‌شود و به همین دلیل نیز این ماده حیاتی در ایران، یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه کشور است که توسعه سایر بخش ها در گروی بهره برداری پایدار از آن است.

حفاظت از منابع مهم آب و تامین یازدهی بالاتر یکی از اساسی ترین مأموریت های ما برای یافتن راه حل های جدید برای چالش آب و پساب موجود در صنایع است، اطمینان از اینکه آب و پساب با کیفیت های متفاوت به صورت اقتصادی قابل بازیافت بوده و آب مناسب در دسترس خواهد بود.

در این میان برداشت آب و هم چنین دفع پساب برای صنایع مختلف شامل هزینه هایی است ، علاوه بر آن که محیط زیست را با خطر جدی روبرو خواهد نمود. با استفاده دانش روز دنیا و هم چنین شناخت کافی از صنعت تصفیه آب و پساب می توان این هزینه ها و مخاطرات را به حداقل میزان ممکن کاهش داد.

شرکت آرون آب با تکیه بر سال ها تجربه و متخصصان کارآزموده خود یکی از متخصصان در زمینه مطالعه آب و پساب های نامتعارف و ارائه پیشنهاد و راه حل های مناسب برای تصفیه و عرضه کارآمد آب به صنایع می باشد.

ما کیفیت آب و پساب که تصفیه  آنها به روشهای متعارف امکان پذیر نیست و یا راندمان کافی را نخواهد داشت، با پارامترهای فیزیکی-شیمیایی، باکتری و ارگونومیک بررسی می کنیم. پساب هایی حاوی BOD و COD بسیار بالا، وجود نوعی سم یا حضور یون های شیمیایی بسیار فراتر از حالت تعادل که با روش های متداول قادر به تصفیه نیوده، همگی قابل بررسی و ارائه راه حل می باشند.

پس از تمام بررسی ها و دستیابی به نتایج مورد نظر فرآیند مناسب را انتخاب نموده و اجرای طرح را در جهت بهینه سازی استفاده از منبع آب و کاهش هزینه های ناشی از برداشت و تخلیه پساب به مشتریان ارائه می گردد.