آموزش راهبری و عیب یابی

شرکت آرون آب با سال ها تخصص مفید و با سابقه درخشان خود در حوزه صنعت تصفیه آب و تولید آب دمین، سیستم های اسمز معکوس، فرآیند های تصفیه فاضلاب و بازگردانی پساب می تواند دوره های آموزشی و تخصصی در صنعت آب و فاضلاب در خصوص عیب یابی و راهبری انواع سیستم های تصفیه برگزار نماید:

  • آموزش راه اندازی، راهبری و عیب یابی سیستم های پیش تصفیه ، تصفیه اسمز معکوس
  • آموزش راه اندازی، راهبری و احیاء سیستم های تعویض یونی
  • آموزش عیب یابی تجهیزات مکانیکال موجود در تصفیه خانه
  • آموزش بهره برداری از سیستم های ابزار دقیق و کنترل